Yli puolella SSD/flash-muistien käyttäjistä tiedonmenetyksiä

SSD/flash-teknologiat ovat luotettavia, mutta eivät hullunvarmoja, todetaan Norman Ibas Oy:n emoyhtiön Kroll Ontrackin tuoreessa tutkimuksessa. Yli puolella kyselytutkimukseen vastanneista oli kadonnut tietoja SSD/flash-teknologiaa käyttäviltä muistilaitteilta.

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 90 prosenttia tutkimukseen vastanneista piti tekniikkaa erittäin luotettavana, mutta siitä huolimatta 57 prosenttia vastaajista oli kokenut tiedonmenetyksiä SSD/flash-teknologiaa hyödyntävistä muistilaitteista. Tutkimuksessa selvisi myös, että kolme neljäsosaa vastaajista piti tietojen palauttamista kyseisistä laitteista liian monimutkaisena tai lähes mahdottomana.

”SSD/flash-muisteissa tieto tallentuu hajanaisemmin kuin perinteisissä mekaanisissa kiintolevyissä. Laitevalmistajilla ei ole vielä vakiintuneita standardeja, jonka takia tiedostojen palauttamisessa tarvitaan laite- ja valmistajakohtaisia räätälöityjä ratkaisuja. Kroll Ontrackin pitkän kokemuksen ja mittavien tutkimus- ja kehitysinvestointien ansiosta tietojen palauttaminen SSD/Flash-muisteilta onnistuu nykyisin varsin hyvin. Myös Suomessa tällaisten toimeksiantojen määrä kasvaa tasaisesti ja tiedonpalautuksen onnistumisaste on ollut korkea”, sanoo Norman Ibas Oy:n toimitusjohtaja Jyri Pohja.

”Kroll Ontrackilla tiedostojen palauttamisesta saatujen kokemusten mukaan järjestelmäalueen vioittuminen aiheuttaa noin 60 prosenttia tiedostojen vahingoittumistapauksista. Muita yleisiä syitä ovat tiedostojärjestelmän korruptoituminen, elektroniikkaviat, fyysiset vauriot ja inhimilliset virheet”, sanoo Pohja.

SSD/flash-teknologia on kasvattanut suosiotaan sekä yrityksissä että kuluttajien keskuudessa. Kyselyyn vastanneista yli 70 prosenttia käyttää tai suunnittelee lähitulevaisuudessa ottavansa käyttöön SSD/flash-tiedontallennusteknologiaa. Tutkimuksen mukaan tärkein suosioon vaikuttava tekijä oli nopeus verrattuna perinteiseen tekniikkaan. Yli 75 prosenttia vastaajista piti SSD/flash-teknologiaa turvallisempana ja vakaampana tiedostojen varastoinnissa. Lisäksi suosioon vaikuttavana tekijänä mainittiin teknologian pienempi virrankulutus ja sen myötä pienempi kuormitus ympäristölle.

Kroll Ontrackin mukaan käyttäjien esille tuomat odotukset ovat hyvin linjassa laitevalmistajien näkemysten kanssa. Nopeus, luotettavuus sekä pienempi virrankulutus, joita SSD/flash-teknologialla saavutetaan, houkuttelevat uuden teknologian käyttöön. Laitteiden yleistyessä myös tiedostojen palautuksia tarvitaan yhä useammin – toimeksiantojen määrä on kasvanut 20% edelliseen vuoteen verrattuna.